Egzamin po 6–stej klasie

Przygotowany program nauczania dla dzieci ze szkoły podstawowej skupiający uwagę na zakres leksykalny oraz gramatyczny potrzebny do bezproblemowego zdania egzaminu z najlepszą oceną.